Luis - Risorgimento nelle Langhe, aristocrazia e comunismo

Anastas Mikoyan

Anastas Ivanovich Mikoyan nasce il 25.11.1895 nel villaggio armeno di Sanahin:

Anastas Mikoyan


Mi.Sta.Or.

Mikoyan, Stalin, Ordzhonikidze